บริการตัดเหลี่ยมเพชร 

 

 

 


  • บริการตัดเหลี่ยมเพชรด้วยเครื่องจักร


เราให้บริการตัดเหลี่ยมเพชรบนแหวน, ต่างหู, จี้ ฯลฯ


กรุณาติดต่อสอบถามราคา และรายละเอียดเพิ่มเติม