บริการชุบ 

 

 

 


เรามีความเชี่ยวชาญในการชุบทองคำ, ชุบทองคำขาว, ชุบพาราเดี่ยม และรูทีเนียม ตามความหนาที่ลูกค้าต้องการ