บริการวิเคราะห์โลหะด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ สเปกโตรมิเตอร์ 

 

 

 


ด้วยความสามารถที่ดีเยี่ยมในการวิเคราะห์โลหะที่มีค่าโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์สเปกโตรมิเตอร์จะช่วยให้คุณได้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของคุณจึงช่วยให้คุณตัดสินใจในการซื้อขายได้ง่ายขึ้น